AstroTotaal

AstroTotaal

Hulpmiddel voor het maken van alle gangbare berekeningen. Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van de Swiss Ephemeris (van AstroDienst). Buiten de normaal te verwachten onderdelen zijn ook diverse andere berekeningen opgenomen, bijvoorbeeld de positie van asteroïden en vaste sterren, de 36 zones van Gauquelin, berekeningen van Huber, methodes van Ebertin, etc. Voorts zijn de volgende huizensystemen ingebouwd: Regiomantanus, Placidus, Koch, Porphyrius en 'Gelijke Huizen'. Grafische weergave is mogelijk van horoscooptekening en de zogenaamde 45-graden ephemeriden van Ebertin (voor transits en progressies).

Wilt u alle mogelijkheden zien, bekijk dan eens de handleiding.

 

Details

 

1.    De databases
Op de eerste plaats is er een beveiligde database (AstroDef.mdb) welke gegevens bevat die standaard deel uitmaken van het pakket (het meeste is niet te wijzigen). Daarnaast is er een database (Astro.mdb) welke niet beveiligd is en de gegevens bevat welke u invoert tijdens gebruik van het programma.
Om een horoscoop te kunnen berekenen zijn geboorte-gegevens en plaats-coördinaten nodig. Invoer is slechts één keer nodig, daar deze gegevens opgeslagen worden in de database (hier is tevens ruimte voor de NAW gegevens en voor eventuele opmerkingen). U kunt diverse groepen met geboorte-gegevens aanmaken en de gegevens ook verschuiven van de ene naar de andere groep.
De plaatsgegevens zijn opgeslagen in AstroDef en standaard bevat deze de volgende groepen plaatsen: Nederland (plm. 2640 plaatsen), België (plm. 310 plaatsen), Luxemburg (plm. 75 plaatsen), en Wereld (plm. 360 plaatsen verdeeld over de rest van de wereld).
De Tijdregeling voor Nederland inclusief de zomertijden is verwerkt in het programma, terwijl voor de zomertijd na 1999 de gegevens opgeslagen zijn in de database, zodat deze nog altijd aan te passen zijn.
Beide databases bevatten steekwoorden voor de uitleg bij geboorte-horoscoop en directies. De uitleg in uw eigen database kunt u aanpassen aan uw wensen en bij het werk kunt u dan altijd kiezen voor de standaarduitleg of voor uw eigen uitleg. Het aanpassen van de teksten kan vanuit het programma.
Steekwoorden zijn opgenomen voor de positie in teken/huis, planeetverbindingen en aspecten op midpunten. Voor de directies zijn steekwoorden bijgevoegd voor de diverse planeetverbindingen. Omdat u aspecten zelf kunt aanmaken, is geen onderscheid gemaakt tussen de diverse aspecten. Elke tekst bevat een basisbeschrijving, een meer harmonische uitwerking en een spannings-uitwerking.

2.    Het programma AstroTotaal
Een overzicht van de mogelijkheden.

Horoscopen en Interpretatie
De horoscoopkeuze: Geboorte, Solaar, Lunaar, Relatie (gemiddelde in tijd en ruimte) en Composiet (midpunten tussen twee horoscopen en de aspecten tussen beide horoscopen).
Het maken van een uitdraai (dus uitleg over stand in teken, stand in huis, planeet-verbindingen en/of midpunt-combinaties; tevens de mogelijkheid om het geheel onder te verdelen naar een vijftal hoofdstukken: gezondheid, karakter, denken, relatie en werk).
Natuurlijk is er een onderdeel waar u een en ander kunt instellen, zoals de keuze of u met de tropische of siderische zodiac wilt werken, het huizensysteem (Regiomantanus, Placidus, Koch of Gelijke huizen (asc=cusp 1)), de aspecten waar u mee wilt werken, de plaats welke gebruikt dient te worden bij berekening van actuele ascendant/midhemel, instellen zomertijd, instellen van de kleuren welke gebruikt dienen te worden in de horoscooptekening, etc.

Standaard berekeningen
Planeetstanden (geoentrisch (Zon t/m Pluto en Cheiron), aangevuld met huizencusps en positie van maansknoop, gelukspunt, vertex; maanfase, Lilith en de hypothetische hemellichamen volgens de Hamburgse school). Overzicht van kruis, element bezetting e.d. Overzicht van huisheren en de lijnen tussen deze heren van huis naar huis. Aspectenoverzicht.
Op basis van Ebertin methode: midpunten, 45 graden tekst ephemeris, cosmobiologische cirkel en anatomische correspondenties.
Bezetting van de 36 sectoren van Gauquelin en de telling volgens Huber aangaande teken/huis bezetting.
De harmonics (positie en aspecten binnen een harmonic).

Prognose
Planeetstanden (secundair, zonneboog, transit) voor een bepaalde datum.
Maanfase terugkeer voor 1 jaar.
Standen en aspecten: een optie met uitgebreide mogelijkheden voor het berekenen van standen en aspecten voor een bepaalde periode. Het gaat daarbij om secundaire progressie, zonneboog, transit en de primaire directie van Ascendant en Midhemel. Transit standen kunnen per dag berekend worden (dit ivm Retrograde zijn).
Geboortetijd correctie, een hulpmiddel bij het corrigeren van de geboortetijd. Aan de hand van de variatie van geboorte tijd en een opgegeven datum kan men de effecten zien met betrekking tot aspecten. Ook hier diverse mogelijkheden mbt het soort prognose middel en gezochte aspecten of midpunt combinaties.
'Cycli op radixposities' waarmee u over een langere tijd kunt onderzoeken wanneer een bepaalde transiterende planeet aspecten maakt naar de radix.

Grafisch
De horoscooptekening.
Grafische 45 graden ephemeriden voor maximaal 20 jaar van Secundaire Progressie en Zonneboog. Idem voor transits (1 jaar jupiter t/m pluto en maansknoop of 1 maand voor alle planeten muv maan).
Planetenkalender voor één maand.
2 grafische weergaven met betrekking tot de aspecten van de actuele planeetposities (de eerste bevat jupiter/saturnus tot en met neptunus/pluto en de tweede maansknoop/jupiter tot en met maansknoop/pluto). In deze plaatjes kunt u zien wanneer een bepaalde combinatie een aspect gaat maken. Door kleuren wordt de orb 2 graden, 1 graad, 30 minuten en 15 minuten aangegeven.
Horoscooptekening met daarbij de posities van een 2de radix.
Horoscooptekening met daarbij de posities van de transits.

Diversen
Diverse opties waar u eens mee kunt experimenteren.
Hier vindt Astro-geografie en diverse berekeningen op maat (hier kan gewerkt worden met 7 coördinaatsystemen, planeten, hypothetische hemellichamen, asteroïden en vaste sterren; tevens kan gezocht worden naar een eclips of occultatie). Dan zijn er nog de cycli tussen transiterende planeten, tekenovergangen en retrograde worden van planeten en de berekening van de actuele Ascendant en Midhemel op basis van de klok in uw computer.