Nieuws

2 april 2020

De aprilversie is nu beschikbaar als download.

Nieuwe versies verschijnen in april, augustus en december. Deze versies zijn alleen beschikbaar als download.
In de tussenliggende maanden kunt u via menu Help controleren of er een update van het gebruikte programma beschikbaar is (Help > optie 7- Controleer of een update beschikbaar is)..
Gebruikt u VIG, dan kunt u ook tussentijds updates ophalen van prijslijsten en vademecum. Een update van prijslijsten van groothandels wordt wekelijks (op maandag) gepubliceerd, van de anderen wordt een nieuwe gepubliceerd zodra deze beschikbaar is. In principe wordt elke twee weken (met uitzondering van april, augustus en december) op maandag een update klaar gezet.

Procedure voor installatie volledige versie vanuit VIG-Vademecum en/of EasyAdministratie

* Menu Help - optie 0 'Installatie voledige versie
- Start met de knop 'Controleer recht op nieuwe versie'
- Heeft u recht op de nieuwe versie, dan komt de knop beschikbaar om het correcte installatiebestand te downloaden van een beveiligd deel van onze website.
- Gebruik de knop 'Installatiebestand ophalen'. Er zal gevraagd worden waar u dit bestand wilt opslaan.
- Is het bestand opgehaald, dan wordt de knop 'Installeren' actief (zwart). Gebruik deze knop om de installatie te starten.
- Heeft u een licentie voor VIG, start dan na de installatie het programma VIG-Vademecum om de installatie af te werken.

Procedure voor controle/ophalen tussentijdse updates:

* Programma updates - gebruik de optie (7)'Controleer of een nieuwe versie beschikbaar is' in het menu Help van het betreffende programma.
* Vademecum / Prijslijsten:
- VIG-Vademecum > menu Help. Optie voor vademecum/overige prijslijsten.
- VIG-Prijslijsten > menu Help. Opties voor prijslijsten groothandel plus een optie voor vademecum/overige prijslijsten.
- VIG-Extra > menu updates. Dezelfde opties als bij VIG-Prijslijsten
Na keuze van de gewenste update verschijnt een informatie-venster. Lees de tekst welke in beeld komt en bepaal op basis daarvan of u de update wilt ophalen.
Zo ja, klik dan op de knop ophalen.

Let op:

Gebruikt u nog de 'oude' programma's met vierkante pictogrammen op het bureaublad, dan is het niet mogelijk om een nieuwe versie direct vanuit het programma te installeren. U dient dan handmatig een installatiebestand op te halen van een beveiligd deel van onze website. Hiervoor zijn inloggegevens nodig. Dit geldt natuurlijk ook als u het programma een eerste keer wilt installeren. Stuur in dat geval een e-mail naar info@easybrothers.nl met het verzoek om inloggegevens. De gegevens welke u ontvangt zijn tijdelijk te gebruiken.


1 augustus 2016

25 jaar geleden verscheen de eerste versie van VIG welke aanleiding was voor de oprichting van Easy Brothers Software.

Juni 2011

Wereldwijd is veel software geschreven in Visual Basic versie 6 (uitgebracht in 1998). In 2002 startte Microsoft met het uitgeven van .NET framework en natuurlijk werden hiervoor ook hun programmeertalen aangepast. Toch bleef en blijft Visual Basic 6 populair om snel en efficiƫnt software te produceren. Tot nu toe ook geen probleem, want Microsoft garandeerde bij het uitbrengen van nieuwe besturingssystemen dat de ontwikkelde software zou werken. Bij het uitbrengen van Windows 7 werd echter aangegeven dat de 'oude' software nog zou werken, maar dat deze garantie niet zou gelden voor opvolgers van Windows 7.
Om te kunnen garanderen dat onze software ook na Windows 7 zal werken, zijn we deze maand begonnen aan het herschrijven van onze software.

Oktober 2010

Belangrijk nieuws en informatie wordt nu ook verspreid via een nieuwsbrief per mail. Als u denkt dat wij niet beschikken over een (correct) e-mailadres, geef dat dan even door.

Zomer 2008

Easy Brothers Software presenteert nieuw logo.

5 oktober 2006

VIG is voor de Benelux ingeschreven als merk. Als klasse-omschrijving geldt: Softwarepakket tbv de gezondheidszorg; publicatie in electronische vorm (vademecum) VIG wordt geleverd als abonnement. Voor een vast bedrag per jaar ontvangt u alle updates die verschijnen..