Privacyverklaring

Alleen al vanwege het feit dat we met name actief zijn binnen de gezondheidszorg, maakt, dat we op zorgvuldige wijze omgaan met de gegevens die wij van onze (potentiƫle) klanten registreren.

Wie zijn wij:
Easy Brothers Software, gevestigd in Neer, Hammermolen 26 en geregistreerd onder nummer 130.30.910 bij de Kamer van Koophandel.

Welke gegevens verwerken wij en waarom:
Natuurlijk alleen gegevens welke noodzakelijk zijn in de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten.

1. Gegevens welke u invult op het contactformulier op onze website
2. Gegevens welke u op ons verzoek verstrekt tijdens telefonisch- of e-mailcontact.

In principe gaat het in alle gevallen om ‘normale’ contactgegevens, zoals naam, telefoon, e-mailadres, postadres, etc.
In geval van klanten afkomstig uit andere EU landen kan ook een btw-nummer gevraagd worden vanwege de zogenaamde icp leveringen.
Indien u interesse heeft in ons VIG-pakket, zal ook gevraagd worden om aan te tonen dat u beroepsbeoefenaar bent in de reguliere, additieve of alternatieve gezondheidszorg. Dit pakket is namelijk uitsluitend bestemd voor deze doelgroep.

De standaard contactgegevens stellen ons in staat om contact met u op te nemen ter beantwoording van vragen, het verstrekken van informatie, of het leveren van onze producten en natuurlijk facturen.

Om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen, registreren we ook de inhoud van e-mailcontact op uw klantenkaart. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld zien over welke onderwerpen in het verleden contact is geweest.

In principe worden alle ontvangen gegevens alleen door ons zelf gebruikt. Er worden dus geen gegevens doorgespeeld naar andere partijen.
Uitzondering op deze regel is de adresklapper van gebruikers in het programma VIG. Als u expliciet aangeeft dat uw adresgegevens moeten worden opgenomen in deze adresklapper, dan zullen andere gebruikers van dit programma toegang hebben tot uw adresgegevens.

Bewaartermijn
De gegevens worden conform de wettelijke verplichtingen bewaard. Dit betekent dus bij levering van een van onze producten minimaal 7 jaar geteld vanaf de laatst verzonden factuur.

Uw rechten
U heeft het recht om een verslag van al uw geregistreerde gegevens op te vragen.
U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren.
Natuurlijk kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of deze laten verwijderen, maar aan een dergelijk verzoek kan alleen worden tegemoet gekomen als de wettelijke verplichtingen dit toestaan. De bewaarplicht van 7 jaar van uw contactgegevens gaat bijvoorbeeld boven uw verzoek om uw gegevens te verwijderen.
U heeft het recht om ons te vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere partij.

Tenslotte heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat er sprake is van schending van uw privacy.

Indien gewenst kunt u deze privacyverklaring ook downloaden als pdf bestand.