Handleidingen De helpteksten uit de diverse programma's

Onderstaand de helpteksten van de meest recente versies van 'Onze Software' als handleiding (pdf).

VIG - Vademecum Integrale Geneeswijzen

Dit softwarepakket is samengesteld uit:

VIG Vademecum

VIG Prijslijsten

VIG Eigen Teksten

VIG Extra (Onderhoud)

EasyAdministratie

EasyKassa

EasyAdministratie

Bevat in feite 2 programma's, EasyAdministratie en EasyKassa.

EasyAdministratie

EasyKassa

AstroTotaal

AstroTotaal